Γιώργος Νταραγιάννης

Ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας